Domov

Želite, da bi bili vaši učenci spoštljivi, odgovorni, motivirani in pripravljeni sodelovati?
Želite, da bi bili vaši otroci srečni in uspešni?
Želite, da razvijejo osebnostno čvrstost in svoj celoten potencial?


Za uresničitev teh želja vam predstavljamo

Mednarodno priznani program BASE*

Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* učiteljem, ravnateljem in staršem zagotavlja orodja in izobraževalne vsebine, ki jim omogočajo, da otrokom in mladostnikom učinkovito pomagajo pri zdravem osebnostnem razvoju.

Med najpomembnejšimi dejavniki, ki bi jih morale spodbujati dobre šole, učitelji in starši je občutek lastne vrednosti otrok, saj je ključni pogoj za njihov uspeh in srečo v življenju.

Rezultati raziskav kažejo, da je slab občutek lastne vrednosti pogosto vzrok za prekomerno ranljivost otrok in razlog nesocialnih vedenj, kot so zloraba drog in alkohola, nasilje in agresivno izražanje. S spodbujanjem in razvijanjem zdravega občutka lastne vrednosti odraščajoče otroke lahko zaščitimo.

 

Program BASE* s celostnimi pristopi spodbuja zdrav občutek lastne vrednosti, odgovornosti, samozavesti in ustvarjalnosti pri otrocih ter mladostnikih

Dejstva

  • Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja neprekinjeno izvajamo že 15 let. Do sedaj smo usposobili prek 1300 mentorjev, ki program izvajajo z več kot 20.000 otroki in mladostniki. 
  • Raziskave v Sloveniji potrjujejo uspešnost programa, ki se izraža v izboljšanju na področjih sodelovanja, odnosa učenec – učitelj, vedenja, motivacije, učenja in odnosov med vrstniki.
  • Raziskave tudi kažejo, da nizko samovrednotenje otrok in mladostnikov vpliva na slabšo motiviranost za doseganje ciljev, slabši učni uspeh, težave pri socialnem vključevanju, uporabi nasilnega vedenja in podleganju rizičnim vedenjem.
  • Pozitivno samovrednotenje je zaščitni dejavnik pri ohranjanju fizičnega in psihičnega zdravja. 

Učinki programa BASE*

  • 75 % boljši odnosi med vrstniki v razredu
  • 67 % boljše sodelovanje učencev
  • 56 % boljši odnos med učenci in učitelji
  • 54 % boljše vedenje učencev v razredu
  • 46 % boljša motivacija
  • 20 % boljše učenje

Več kot 80 % mentorjev meni, da je treba program uvesti v vse šole.

* Podatki so iz poročil 993 mentorjev v slovenskih šolah.

Pridružite se staršem, ki se svojega poslanstva lotevajo z vizijo; učiteljem, ki razumejo potrebe svojih učencev in jim omogočajo vsestranski razvoj; ravnateljem, ki vedo, kako podpreti in uskladiti potrebe kolektiva, staršev in učencev.

 

»Menim, da gre za enega najboljših programov te vrste (ki se jih je v zadnjem času nabralo precej). Za glavni namen ima krepiti osebno čvrstost in samopodobo in s tem preprečevati nezaželene vedenjske pojave med mladostniki.« /…/

Prof. dr. Barica Marentič Požarnik

BASE* (Building Authentic Self-Esteem) – Razvijanje pozitivnega samovrednotenja je program, ki ga je zasnoval avtor Robert W. Reasoner, ki pa je na osnovi uspešnega sodelovanja in razvoja dodatnih vsebin, leta 2014 Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti podelil ekskluzivno pravico za promocijo in izvajanje dopolnjenega programa po celem svetu.

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti usposablja mentorje in inštruktorje ter podeljuje mednarodno licenco programa BASE*.