Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

 

Preventivni program za otroke in mladostnike ter celotne šolske kolektive

Izobraževanje

 

Seminarji in delavnice za razvoj osebnostnih kompetenc

Svetovanje

 

Svetovanje in coaching: individualno, za starše, za vodstvene in vodilne delavce

Literatura

 

Članki, knjige, DVD, testi

Dogodki

 

Novosti, termini seminarjev, reference

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI

 

Dunajska cesta 51,

1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 436 24 33

Faks: 01 / 436 24 33

E-mail: info@insti-rok.si

Id za DDV: SI85597520

Matična številka: 1216279

Komunikacija s starši otrok s posebnimi potrebami - seminar dr. Branke Jurišić

Učitelji in vzgojitelji so soočeni s sporočanjem marsikatere neželene novice staršem – bodisi, ko so ti v procesu spoznavanja, da ima njihov otrok posebne potrebe ali pa, ko starši poskušajo življenje družine prilagoditi posebnim potrebam svojega otroka. Čeprav se strokovnjaki zavedajo pomena sodelovanja z družinami in si takega sodelovanja tudi iskreno želijo, so vsakodnevno soočeni z najrazličnejšimi ovirami, kako se odzivati na pobude staršev in kako jih spodbujati k sodelovanju. Včasih k tem oviram prispevajo osebni dejavniki (pomanjkanje izkušenj pri delu z otroki s posebnimi potrebami, negotovost pri sporočanju nezaželene novice, pomanjkljive strokovne kompetence o komunikaciji in tudi o otrocih s posebnimi potrebami), včasih pa zunanji dejavniki (razmere v stroki, ustanovah, zakonodaja, timsko sodelovanje, pritiski s strani staršev otrok z značilnim razvojem itd.).

 
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

Program »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov« je sistematično oblikovan in metodološko dodelan preventivni program, ki ga danes v Sloveniji izvaja že preko 1.300 usposobljenih strokovnih delavcev s cca. 20.000 otroki in mladostniki.

Program vsebuje preizkušena didaktična gradiva in se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj ter tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Preventivni program izvajamo ob podpori Ministrstva za zdravje.

 
Vseživljensko učenje

Povabilo

Če sta bila vseživljenjsko učenje in nenehni osebnostni razvoj v preteklosti zaželena, sta danes nujna za uspešno in zadovoljno življenje. Ljudje spoznavamo, da informacijska doba od vseh nas zahteva precej drugačne lastnosti, kot smo jih potrebovali doslej. Nenehne spremembe terjajo stalno prilagajanje, sposobnost samodiscipline in veliko samozavesti. Vse bolj cenimo odgovorne, prodorne in odločne ljudi, ki znajo razumno uporabiti svoje sposobnosti, primerno izražati svoja čustva in razumeti čustva drugih, uveljavljati svoje pravice in uspešno sodelovati z drugimi.

Programi s področja osebnostnega razvoja so namenjeni razvijanju osebnostnih lastnosti, ki so temelj človekove ustvarjalnosti, samospoštovanja in zaupanja vase ter zagotavljajo kakovost našega življenja in dela. Na širši ravni se to odraža v prepoznavanju in uporabi potencialov posameznika, organizacije ali družbe kot celote, ter v pripravljenosti prevzemanja osebne odgovornosti za skupno dobro.

Izberite svoje izobraževanje in si pridobite nova znanja za srečnejšo življenjsko pot!