Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

 

Preventivni program za otroke in mladostnike ter celotne šolske kolektive

Izobraževanje

 

Seminarji in delavnice za razvoj osebnostnih kompetenc

Svetovanje

 

Svetovanje in coaching: individualno, za starše, za vodstvene in vodilne delavce

Literatura

 

Članki, knjige, DVD, testi

Dogodki

 

Novosti, termini seminarjev, reference

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI

 

Dunajska cesta 51,

1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 436 24 33

Faks: 01 / 436 24 33

E-mail: info@insti-rok.si

Id za DDV: SI85597520

Matična številka: 1216279

Kako postaviti meje v medsebojnih odnosih

Ljubljana, 17. april, 2015

Seminar je namenjen vsem, ki se želijo naučiti učinkovitega postavljanja meja, zaščititi sebe ter preprečiti stres in konflikte v medsebojnih odnosih.

Pogosto ne znamo postaviti meje med uveljavljanjem svojih pravic in upoštevanjem želja in pravic drugih. Program odkriva, kako uporabiti načela zdravih meja v naših odnosih z drugimi: z otroki, partnerjem, prijatelji ali sodelavci. S pravilnim postavljanjem meja lahko zaščitimo sebe in preprečimo stres in konflikte v medsebojnih odnosih.

 
Vseživljensko učenje

Povabilo

Če sta bila vseživljenjsko učenje in nenehni osebnostni razvoj v preteklosti zaželena, sta danes nujna za uspešno in zadovoljno življenje. Ljudje spoznavamo, da informacijska doba od vseh nas zahteva precej drugačne lastnosti, kot smo jih potrebovali doslej. Nenehne spremembe terjajo stalno prilagajanje, sposobnost samodiscipline in veliko samozavesti. Vse bolj cenimo odgovorne, prodorne in odločne ljudi, ki znajo razumno uporabiti svoje sposobnosti, primerno izražati svoja čustva in razumeti čustva drugih, uveljavljati svoje pravice in uspešno sodelovati z drugimi.

Programi s področja osebnostnega razvoja so namenjeni razvijanju osebnostnih lastnosti, ki so temelj človekove ustvarjalnosti, samospoštovanja in zaupanja vase ter zagotavljajo kakovost našega življenja in dela. Na širši ravni se to odraža v prepoznavanju in uporabi potencialov posameznika, organizacije ali družbe kot celote, ter v pripravljenosti prevzemanja osebne odgovornosti za skupno dobro.

Izberite svoje izobraževanje in si pridobite nova znanja za srečnejšo življenjsko pot!