Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

 

Preventivni program za otroke in mladostnike ter celotne šolske kolektive

Izobraževanje

 

Seminarji in delavnice za razvoj osebnostnih kompetenc

Svetovanje

 

Svetovanje in coaching: individualno, za starše, za vodstvene in vodilne delavce

Literatura

 

Članki, knjige, DVD, testi

Dogodki

 

Novosti, termini seminarjev, reference

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI

 

Dunajska cesta 51,

1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 436 24 33

Faks: 01 / 436 24 33

E-mail: info@insti-rok.si

Id za DDV: SI85597520

Matična številka: 1216279

Kako pridobiti moč samozavestnega nastopa

Ljubljana, 15. maj 2014

K uspešni in zadovoljni osebnosti spadajo odločnost, samozavest, notranji mir, zaupanje vase in v svoje sposobnosti. Prepričanje, ki ga imamo o sebi v veliki meri določa, kakšni bodo naši odnosi z drugimi, ali bomo pri svojem delu uspešni in kaj bomo v življenju dosegli. Kako vse to doseči in ohranjati ob negativnih odzivih okolja, neuspehih, visokih zahtevah, kritikah, ocenjevanju...?

Popoldanska delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati svoj nastop, okrepiti samozavest, spoznati učinkovite načine za obvladovanje stresa ter povečati zadovoljstvo na delovnem in zasebnem področju.

 
dr.Branka Jurišič: Individualizirani programi

Ljubljana, 12. april 2014

Vabimo vas na seminar priznane avtorice in strokovnjakinje, dr. Branke Jurišić, INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI.

Šolska zakonodaja določa, da ima vsak otrok ali mladostnik s posebnimi potrebami svoj individualiziran program. Glede na to, da je vsebina tega programa zelo ohlapno in nejasno opredeljena, so različne ustanove in tudi posamezni strokovnjaki izoblikovali svoje modele pisanja tega programa. Vprašanja in nejasnosti v zvezi s temi programi so številčna in raznolika. Pogosto se zdi, da individualizirani programi odražajo posebne potrebe (in sposobnosti) avtorjev programa in ne posameznega otroka, saj se IP bolj razlikujejo glede na posamezne vrtce in šole, kot pa glede na posamezne otroke.

 
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

Program »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov« je sistematično oblikovan in metodološko dodelan preventivni program, ki ga danes v Sloveniji izvaja že preko 1.300 usposobljenih strokovnih delavcev s cca. 20.000 otroki in mladostniki.

Program vsebuje preizkušena didaktična gradiva in se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj ter tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Preventivni program izvajamo ob podpori Ministrstva za zdravje.