Predavanja na CD

KAKO POSTAVITI ZDRAVE MEJE, audio predavanje

CD Meje (pdf)A9RF2B

Kako se lahko izognemo konfliktom v odnosih in poskrbimo za svoje potrebe? Kako in kdaj postaviti mejo? Zakaj potrebujemo meje? Kakšne so značilnosti dobrih meja?

S postavljanjem meja razvijamo otrokov čut odgovornosti in krepimo njegovo sposobnost samonadzora. Postavljanje meja nam omogoča, da konflikte rešujemo na konstruktiven način in ustvarja pogoje za krepitev medsebojnega zaupanja, obzira, ljubezni in spoštovanja.

Prevod predavanja dr. Jane Bluestein
Dolžina: 40 minut
Cena: 10 € + poštnina

Naroči CD


KAKO PRISLUHNITI OTROKOVIM ČUSTVOM, audio predavanjeA9RF2F

CD Čustva (pdf)

Kako prisluhniti in biti v oporo otroku, ko občuti jezo, žalost, strah ali frustracijo? Kako mu pomagati, da bo prepoznal svoja čustva in se jih naučil izražati na sprejemljiv in ne-destruktiven način?

Predavanje nas seznanja z načini, kako lahko otroku nudimo podporo, zadostimo njegovi potrebi po občutku varnosti in sprejetosti ter ga naučimo samostojno reševati konflikte na konstruktiven način.

Prevod predavanja dr. Jane Bluestein
Dolžina: 60 minut
Cena: 10 € + poštnina

Naroči CD