Inštitut R.O.K

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI

je neprofitna izobraževalna, založniška in raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 1997.

Inštitut je član MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA RAZVOJ OBČUTKA LASTNE VREDNOSTI in od 10. junija 1998 tudi njegov uradni predstavnik v Sloveniji. Združenje je bilo ustanovljeno na pobudo Roberta Reasonerja in ima danes preko 75 držav članic.

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti oz. njegova ustanoviteljica Greta Bratovš od leta 1999 sodeluje z Robertom W. Reasonerjem. Na njeno pobudo in povabilo se je avtor programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja odzval in se udeležil prezentacij in predavanj v Sloveniji. Z vestnim izobraževanjem, dodatnim razvojem vsebin in zbiranjem rezultatov implementacije programa je Institut dokumentiral in potrdil učinkovitost programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v Sloveniji. Zbrani rezultati potrjujejo predhodno zbrane rezultate v Združenih državah.

Na osnovi uspešnega medsebojnega sodelovanja in razvoja dodatnih vsebin programa je Robert W. Reasoner leta 2014, Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti podelil ekskluzivno pravico za promocijo in izvajanje dopolnjenega programa z nazivom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE*(Building Authentic Self-Esteem) po celem svetu.

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti usposablja mentorje in inštruktorje ter podeljuje mednarodno licenco programa BASE*.

 

Naša vizija

Razvijati in ohranjati človekov občutek lastne vrednosti kot vir njegove uspešnosti, sreče in ustvarjalnosti, na vseh področjih njegovega delovanja: v vzgoji, medosebnih odnosih, družini in na delovnem mestu.

Naše poslanstvo

Staršem, učiteljem in ravnateljem ponuditi orodja, znanja in veščine za vzgojo notranje motiviranih, odgovornih, samozavestnih in ustvarjalnih osebnosti, ki bodo dovolj zaupale vase, da se jim ne bo potrebno potrjevati z nasiljem ali tolažbo iskati v drogah, temveč bodo sposobne sprejemati različnosti, se pogumno soočati z življenjskimi izzivi in ureničiti svoje poslanstvo.

Naše reference

 • preko 700 izvedenih seminarjev
 • več kot 20.000 udeležencev na naših izobraževanjih
 • preko 1.300 usposobljenih mentorjev za izvajanje programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov
 • 55 osnovnih šol, vključenih v 3- letni projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju
 • predstavitev programa na številnih mednarodnih konferencah
 • številni objavljeni članki, TV in radijski intervjuji
 • prejem Odlikovanja za izjemne zasluge s strani Mednarodnega združenja za razvoj zavesti o osebni vrednosti, junij 2000, San Francisco, ZDA
 • organizacija mednarodne konference Razvijanje pozitivnega samovrednotenja kot učinkovita preventiva pri delu z mladimi, junij 2002, Brdo pri Kranju, Slovenija
 • izvedena Raziskava o Ravni samovrednotenja med slovensko mladino, v sodelovanju z Uradom RS za mladino, 2004
 • predstavitve na številnih mednarodnih konferencah
 • več-letno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in Uradom za preprečevanje zasvojenosti MO Ljubljana pri izvajanju programa RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK na področju vse Slovenije
 • ekskluzivna pravica za mednarodno usposabljanje in licenciranje izvajalcev programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE*