Kako učinkovito obvladati stres na delovnem mestu učitelja

KAKO UČINKOVITO OBVLADATI STRES NA DELOVNEM MESTU UČITELJA

Nezadovoljni mladostniki in njihovi starši ter vsakodnevno soočanje s konflikti, izčrpavajo in zmanjšujejo delovno vnemo. Na seminarju boste izvedeli kako prepoznavati vzroke, ki vam povzročajo stres, in spoznali učinkovite načine za obvladovanje stresnih situacij, tako da bo nadziranje stresa postal pomemben dejavnik vašega uspeha.

Vsebina

  • Vloga in pomen stresa
  • Odkrivanje lastnih stresnih dejavnikov
  • Ovire v medsebojnih odnosih, ki vodijo v stres
  • Načini ravnanja s stresom
  • Strategije in napotki za obvladovanje stresa
  • Akcijski načrt za obvladovanje stresa

Vabljeni ravnatelji, svetovalni delavci, učitelji, vzgojitelji, mentorji v drugih izobraževalnih organizacijah, vodje skupin za samopomoč, zdravstveni, socialni delavci in drugi.

Predavateljica: Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.pedag.