Sodelavci

 

Vodenje in organizacija

  • Greta Bratovš, dipl.oec. ustanoviteljica in vodja Inštituta za razvijanje osebne kakovosti. Je idejni vodja in odgovorni nosilec programov Intituta, članica strokovnega sveta in koordinator programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE*. Greta Bratovš je usposobljeni Personal Performance & Self-Esteem Coach, s certifikatom The Coaching Academy of London.

 

15.11.04 GRETA BRATOVS, INSTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI FOTO: IRENA HERAK

 

  • Slavica Jankovič, univ. dipl. psih. strokovni vodja projektov, zadolžena za vrednotenje in strokovno
    interpretacijo rezultatov različnih psihodiagnostičnih sredstev, rezultatov otrok in mladostnikov dobljenih z aplikacijo Analize mladostnikovega samovrednotenja, za ugotavljanje ravni samovrednotenja na področju učenja. Obenem vodi področje organizacije in izvedbe različnih izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

 


Predavatelji

Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped. Diplomirala je leta 1993 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dodatno je študirala psihodinamiko po gestalt terapiji. Leta 2005 je pridobila certifikat realitetne terapevtke na Glaserjevem Inštitutu ter se usposabljala za pridobitev evropske diplome iz psihoterapije na profesionalnem treningu TA 202. Kot mentorica za predmet ‘Medosebni odnosi in uspešna komunikacija’ sodeluje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Svetuje v okviru Svetovalnega telefona za starejše in pomaga mladim na Centru za odvajanje od prepovedanih drog. Zdenka Peloz ima dolgoletne izkušnje v izvajanju seminarjev in delavnic na Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti. Leta 2008 je pridobila licenco inštruktorja za program BASE – Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov. Je tudi terapevtka za delo s konji po metodi EAGALA.

 

 


Ksenja Kos, univ. dipl. ped in prof. soc., psihoterapevtka nudi dodatno strokovno pomoč otrokom in mladostnikom v osnovni šoli (6 – 14 letnikom). Je certificirana mentorica in inštruktorica programa BASE – Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov. Po univerzitetnem študiju se je posvetila delu s težko vodljivimi, »težavnimi« oz. ranljivimi otroki in mladostniki ter njihovimi družinami. Dokončala je štiri- letni mednarodni študij integrativno transakcijsko analitične psihoterapije in nato nadaljevala še tri-letni študij relacijsko razvojne psihoterapije otrok in mladostnikov. Ima veliko izkušenj z izobraževanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V svoji privatni praksi izvaja psihoterapijo odraslih, otok in mladostnikov ter njihovih družin. Vodi tudi svetovalno terapevtske skupine za starše. 

 

Dr. Branka D. Jurišić, je študirala specialno pedagogiko na Univerzi v Ljubljani in Beogradu, diplomirala je iz področja avtizma in se že pred tem zaposlila v prvem oddelku za otroke z avtizmom na Centru Janeza Levca v Ljubljani. Doktorirala je na Oddelku za specialno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, pri prof. Miranu Čuku. Kot specialna pedagoginja je delala v vrtcu z otroki z več motnjami, v zasebnem centru za odrasle z motnjo v duševnem razvoju v Italiji in več kot 20 let v Zdravstvenem domu Ljubljana, v centru za duševno zdravje – z otroki, mladostniki in njihovimi družinami.

Predava zanimivo in navdušuje slušatelje s svojimi izkušnjami, znanjem in humorjem. Predava strokovnjakom iz vrtcev, šol, staršem v društvih, študentom in drugim strokovnjakom (psihologom, pediatrom…). Vodi izobraževalni center Pika, ki se ukvarja s strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev v vrtcih in OŠ, da bi s tem izboljšali vključevanje otrok s posebnimi potrebami in življenje njihovih družin. Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov, priročnikov za učitelje, starše in tudi otroških knjig. Področja, ki jo zanimajo so: avtizem, sodelovanje s starši, diagnostično ocenjevanje, zgodnja obravnava, podpora pozitivnemu vedenju itd.

prenos (1)


Strokovna podpora

S3700034

Robert W. Reasoner, avtor programa, je svetovno uveljavljen strokovnjak, ki že vrsto let raziskuje vprašanje vpliva in pomena občutka lastne vrednosti na osebno in družbeno učinkovitost posameznika. Več kot 50 let je delal na področju izobraževanja: kot učitelj, ravnatelj in šolski nadzornik v Kaliforniji. Leta 1981 je ustanovil državni center za razvoj občutka lastne vrednosti ter bil eden od ustanoviteljev in prvi predsednik nacionalnega združenja. Robert W. Reasoner je tudi ustanovitelj in prvi predsednik Mednarodnega združenja za razvoj občutka lastne vrednosti. O svojih ugotovitvah je predaval izobraževalnim in svetovalnim delavcem, pedagogom, psihologom in vodilnim delavcem po vsem svetu. Leta 1992 je bil izbran za najboljšega predavatelja leta. Robert W. Reasoner je avtor celovitega programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja (BASE), ki ga izvajamo na Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti.

Mag. Marilyn Lane je bila vrsto let učiteljica in mentorica nadarjenim otrokom. Vodila je šolsko okrožje v Kaliforniji in bila na čelu organizacije GATE (Gifted and Talented Education). Koordinirala je vključevanje staršev v izobraževalni proces ter sodelovala kot supervisor za bodoče učitelje na univerzi. Izvoljena je bila za predsednico Ameriškega združenja za nadarjene (organizacije z več kot 5.000 člani), direktorico Kalifornijskega centra za razvoj občutka lastne vrednosti in podpredsednico Nacionalnega združenja za razvoj občutka lastne vrednosti. Je so-avtorica učnih gradiv in pripomočkov za krepitev občutka lastne vrednosti, usmerjanje vedenja in izobraževanje nadarjenih otrok. Staršem in učiteljem predava o ustvarjanju podpornega učnega okolja in preživetju raka z razvijanjem občutka lastne vrednosti.

Dr. Jane Bluestein je mednarodno priznana strokovnjakinja s področja vzgoje otrok in mladostnikov. Doktorirala je iz pedagoških znanosti na Univerzi v Pittsburgu, ZDA in se že vrsto let posveča razvijanju odgovornosti, samospoštovanja in občutka osebne vrednosti pri otrocih. Znanja in izkušnje je pridobila kot razredna učiteljica in kasneje kot svetovalka pri usposabljanju učiteljev. Večina njenega dela je namenjenega gradnji zdravih, pozitivnih odnosov med odraslimi in otroki. Jane Bluestein je dinamična in zabavna govornica, ki predava tudi zunaj meja ZDA in je bila gostja številnih televizijskih oddaj, med drugim v popularni Oprah Winfrey Show. Njena zanimiva, sproščujoča, poučna predavanja so že večkrat navdušila tako učitelje, vzgojitelje in svetovalce iz številnih šol in vzgojno izobraževalnih ustanov, kot tudi starše po Sloveniji. Navdušenje je bilo obojestransko. Jane se je velikokrat zelo pohvalno izrazila o kreativnosti, razgledanosti in odprtosti naših slušateljev, s katerimi je navezala tudi prijateljske stike. V srcu in mislih še vedno nosi spomine na našo lepo in duhovno bogato deželo. Dr. Jane Bluestein živi v Albuquerqeu v Novi Mehiki, kjer vodi Instructional Support Services, podjetje za svetovanje in pomoč pri ravnanju v kriznih primerih. Je avtorica knjig: “21 st Century Discipline”, “Parents in a Pressure Cooker”, “Being a Successful Teacher”, “Parents, Teens and Boundaries”, “Mentors, Masters and Mrs. MacGregor”, ter številnih člankov v strokovnih revijah. Njeni knjigi “Disciplina 21. stoletja” in “Kako otroku postaviti meje” sta izšli tudi v slovenskem prevodu.