Reference BASE*

Reference BASE*

V okviru raziskave samovrednotenja med slovensko mladino smo izvedli analizo medsebojne povezanosti med  samovrednotenjem in učnim uspehom: Samovrednotenje in učni uspeh

V letih od 2002 do 2005 se je v 3-letni projekt Razvijanje samovrednotenja v šolskem okolju vključilo 50 kolektivov osnovnih šol: Projekt Razvijanje samovrednotenja v šolskem okolju

Vpliv izvajanja programa na delovno klimo v kolektivu: Ocena delovne klime v projektnih šolah

Grafični prikaz izvedene ankete za mentorje v letu 2005: Anketa mentorjev 2005

Pregled izvajanja programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* v osnovnih šolah, v šolskem letu 2009/10: Poročilo o izvajanju programa na OŠ