Seminar za usposabljanje mentorjev

Dandanes učitelji niso soočeni samo z velikimi spremembami pri tem, kaj učijo otroke, ampak tudi, kako jih učijo. Svet in otroci so se spremenili. Mnogo učiteljev se znajde pred takimi učenci, ki se zelo malo zanimajo za učenje, in ki čutijo, da se odrasli za njih ne zanimajo in jih ne razumejo.

Glavno vprašanje je, kako naj učitelji uporabijo pristope, ki upoštevajo otrokove socialne in čustvene potrebe v vsebini izobraževalnega programa. Ali je možno upoštevati te potrebe tako, da ne bi ogrožale celovitosti učnega programa?

Vedno več dokazov nam nakazuje, da je mogoče oboje. Mnogo ‘uspešnih’ šol pripisuje svoj uspeh poudarku na razvijanju občutka lastne vrednosti in spodbudnega vzdušja na šoli.

Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja. Izkazalo se je, da je tak način učinkovit, saj učence laže motiviramo za delo, če so zadovoljene njihove osnovne potrebe po varnosti, identiteti in socialni sprejetosti.

Namen programa je zagotoviti učiteljem znanja, tehnike in gradiva, s katerimi lahko otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati pozitiven odnos do sebe in drugih.

Seminar za usposabljanje mentorjev BASE*

1. del usposabljanja mentorjev

OBČUTEK LASTNE VREDNOSTI KOT NAČIN PREPREČEVANJA NESOCIALNEGA VEDENJA

Namen seminarja je predstaviti vpliv samopodobe in pomanjkanja občutka lastne vrednosti na ogroženost otrok in mladostnikov ter njihov vpliv na odklonilna vedenja vključno z zlorabo drog in alkohola, depresivnostjo, nasiljem in samomorilnostjo. Na seminarju bomo predstavili njegovo pomembno preventivno in kurativno vlogo pri odpravljanju perečih problemov današnjega časa ter odkrili načine za razvijanje občutka lastne vrednosti in krepitev pozitivnega samovrednotenja.

Na seminarju boste izvedeli:

 • več o vlogi in pomenu samopodobe, njeno opredelitev in osnovne značilnosti
 • ključne sestavine samopodobe: občutek sposobnosti in občutek vrednosti
 • kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na samopodobo
 • učinkoviti koraki za spreminjanje samopodobe
 • kako samopodoba vpliva na občutek lastne vrednosti (kaj kažejo raziskave)
 • značilnosti zdravega občutka lastne vrednosti
 • katera so značilna vedenja otrok in mladostnikov s pomanjkanjem občutka lastne vrednosti
 • kakšen je pomen dejavnosti za spodbujanje občutka lastne vrednosti
 • proces razvijanja pozitivnega samovrednotenja

Seminar temelji na teoretičnih izhodiščih Roberta W. Reasonerja. Namenjen je vsem, ki želijo prepoznati pomen pozitivnega samovrednotenja in zdravega občutka lastne vrednosti na področju vzgoje, socialne problematike in duševnega zdravja, pa tudi vsem, ki se želijo naučiti razvijati svoj občutek lastne vrednosti in ga spodbujati pri drugih. Seminarja se lahko udeležite neobvezno ali pa kot del usposabljanja mentorjev. Primeren je tako za individualno udeležbo, kot tudi za šolske kolektive.

Delo poteka v obliki predavanja, delavnic, analize in dela na primerih, dela v paru in skupini, dela z vprašalniki, diskusije in samoanalize.

Seminar vodi Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.pedag.


2. del usposabljanja mentorjev

RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

V drugem delu usposabljanja za mentorje bomo udeležencem predstavili teoretična izhodišča ter jih opremili s praktičnimi znanji in orodji za izvajanje programa.

 

Teoretična izhodišča:

 • pregled petih dejavnikov, ki krepijo občutek lastne vrednosti (varnost, identiteta, pripadnost, smiselnost, sposobnost)
 • uporaba didaktičnih gradiv za razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov
 • predlogi dejavnosti za doseganje specifičnih učnih ciljev (postavljanje razrednih pravil, krepitev osebne in družbene odgovornosti, reševanje konfliktov, izražanje čustev, izboljšanje samopodobe, postavljanje ciljev, krepitev motiviranosti, izboljšanje funkcionalne pismenosti, vključevanje in podpora staršev…)
 • uporaba diagnostičnih orodij (AMS, BASE, diagnostični seznam)
 • celovito šolsko okolje in razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju
 • svetovalno delo mentorja 

 

Orodja za izvajanje programa:

 • 150 strani didaktičnih gradiv za delo z otroki od 6 do 12 let ali
 • 150 strani didaktičnih gradiv za delo z mladostniki od 13 do 19 let
 • Navodila za izvajanje delavnic
 • Priročnik za mentorja
 • Vprašalniki za samoevalvacijo
 • Predlogi dejavnosti in vaje za doseganje specifičnih učnih ciljev
 • Ocena samovrednotenja otrok z metodo opazovanja (BASE)
 • Analiza mladostnikovega samovrednotenja (AMS)
 • Diagnostični seznam
 • Predstavitev za starše
 • Certifikat in licenca mentorja BASE

 

Delo poteka v obliki predavanja, delavnic, analize in dela na primerih, dela v paru in skupini, dela z vprašalniki, diskusije in samoanalize.

Seminar vodi Ksenja Kos, dipl. ped. in prof. soc.