Šola za uspešno starševstvo

“Najgloblja odgovornost, ki jo kot človeška bitja prevzamemo, je vzgoja otroka.”

Zdravo in podporno družinsko okolje je najpomembnejši dejavnik za vzgojo zdravih, odgovornih in samozavestnih osebnosti in je ključnega pomena za preprečevanje različnih oblik neželenega vedenja. Verjetnost, da se bodo otroci vedli nasilno, izzivali avtoritete, zapustili šolo ali se posluževali drog in alkohola je veliko manjša, če bomo ustvarili pogoje, v katerih bodo lahko zadovoljili svoje socialne in čustvene potrebe. Z uporabo učinkovitih pristopov lahko otrokom pomagate odrasti v srečne in uspešne odrasle ljudi.

Program ŠOLE ZA USPEŠNO STARŠEVSTVO temelji na teoretičnih izhodiščih celovitega programa BASE – Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov, ki ga že več kot 15 let izvajamo v slovenskih šolah. V programu vam bomo predstavili sistematičen, dostopen, didaktično podprt proces, ki ga lahko uporabite, da bi pri svojih otrocih razvili samozavest, notranjo motivacijo, odgovornost, ustvarjalnost in zanesljivost ter socialne spretnosti, ki jim bodo omogočile dobro sodelovati z drugimi ljudmi. Te lastnosti so temeljne, da bi otrokom omogočili odgovorno, uspešno in srečno življenje v prihodnosti.

Program poteka v obliki e-učenja in vključuje, teoretično razumevanje vsebine, nasvete in predloge za dejavnosti, vprašalnike za samo evalvacijo akcijski načrt, strokovno podporo in svetovanje. V okviru programa vam bomo tedensko ponujali vsebine za krepitev petih dejavnikov samovrednotenja pri vaših otrocih in obenem spodbujali vašo lastno osebno rast.

Cilj programa je izboljšati kompetence staršev za vzgojo, ki krepi osebno moč in notranje vire otrok in mladostnikov ter jim pomaga oblikovati zdrave vzorce vedenja, čustvovanja in mišljenja. Tako bodo lahko odrasli v notranje motivirane mlade ljudi, ki se bodo samozavestno in kompetentno soočali s svetom in bodo poosebljali lastnosti in vedenje, ki jih potrebujejo, da bi bili uspešni.

 

Program sofinancira Urad za preprečevanje zasvojenosti MO Ljubljana.

Udeležba v programu je brezplačna, z izvajanjem programa bomo začeli 7.11.2016!

Vse informacije vam bomo poslali na podlagi vaše prijave.

Pohitite s prijavo, saj so na voljo še prosta mesta!

 

 

Polja, označena z zvezdico,*so obvezna!