Strokovne recenzije

Povzetki iz recenzij strokovnjakov

»Program Razvijanje samovrednotenja mladostnikov brez zadržkov podpiram in ga priporočam. Verjamem, da bo v marsičem lahko pomagal tudi našim otrokom in mladostnikom ter pomembno izboljšal ozračje v naših šolah.«

                         Prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med. spec. psihiater


 

»Menim, da gre za enega najboljših programov te vrste (ki se jih je v zadnjem času nabralo precej). Za glavni namen ima krepiti osebno čvrstost in samopodobo in s tem preprečevati nezaželene vedenjske pojave med mladostniki. Temelji na solidni teoretični osnovi, svojo zasnovo stalno izboljšuje na osnovi spremljanja in evalvacije izvedb in je vezan na široko mrežo uglednih sodelavcev. Pomembno je, da z evalvacijo ne ugotavlja le, ali so udeleženci z njim zadovoljni, ampak tudi, ali je uspelo na tej osnovi zares doseči pozitivne premike v zmanjšanju negativnih pojavov, kot so razne odvisnosti.  /…/

                       Prof. dr. Barica Marentič Požarnik


 

»Urad za droge Vlade Republike Slovenije podpira ta program, ker menimo, da potrebujemo podobne programe v Sloveniji ne samo zaradi uporabe drog, ampak predvsem zato, da sledimo rasti in razvoju naše mladine. Pomembno je, da jim damo kar največ orodij, s katerimi bodo bolj zadovoljni in uspešnejši v naslednjem tisočletju.«

                         Dr. Milan Krek, direktor Urada za droge RS


 

»Socialna zbornica Slovenije ugotavlja, da predstavljeni program delno ustreza strokovnim kriterijem zbornice za načrtovanje in izvajanje v praksi že preizkušenih socialnovarstvenih preventivnih programov.

Program je jasen in pregleden v opredelitvi ciljne skupine uporabnikov, kadrovsko-organizacijski strukturi, opredelitvah ciljev in namena, strokovnih izhodiščih, strokovnih referencah izvajalcev in postopkih ter vsebini.

Na teoretičnih osnovah in tujih praktičnih izkušnjah se ustrezno odziva na dejanske potrebe ciljne skupine uporabnikov in predstavlja del mrežnih dejavnosti, ki uporabnikom zagotavljajo ohranjanje in razvijanje kakovostnega življenja.«

Socialna zbornica Slovenije