UČITELJI

Vsebine za strokovne delavce

 

Dandanes učitelji niso soočeni samo z velikimi spremembami pri tem, kaj učijo otroke, ampak tudi, kako jih učijo. Svet in otroci so se spremenili. Mnogo učiteljev se znajde pred takimi učenci, ki se zelo malo zanimajo za učenje, in ki čutijo, da se odrasli za njih ne zanimajo in jih ne razumejo.

Glavno vprašanje je, kako naj učitelji uporabijo pristope, ki upoštevajo otrokove socialne in čustvene potrebe v vsebini izobraževalnega programa. Ali je možno upoštevati te potrebe tako, da ne bi ogrožale celovitosti učnega programa?

Vedno več dokazov nam nakazuje, da je mogoče oboje. Mnogo ‘uspešnih’ šol pripisuje svoj uspeh poudarku na razvijanju občutka lastne vrednosti in spodbudnem vzdušju na šoli.

Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov. Izkazalo se je, da je tak način učinkovit, saj učence laže motiviramo za delo, če so zadovoljene njihove osnovne potrebe po varnosti, identiteti in družbeni sprejetosti.

Kadar pa se učitelji ne zavedajo teh osnovnih potreb in izvajajo različne oblike pritiskov, prisil in groženj z željo povečati njihovo motivacijo, je varnost učencev ogrožena, njihovi samoiniciativnost in motivacija pa upadeta. Učenci se ne osredotočajo več na učenje, ampak na preživetje, družbeno priznanje in ustvarjanje podobe ali vtisa, ki ga želijo narediti na svoje prijatelje.

Namen programa BASE* je zagotoviti učiteljem tehnike in gradiva, s katerimi lahko otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati pozitiven odnos do samih sebe.

Znanja in orodja BASE* za učitelje

Vabljeni, da se pridružite več kot 1300 mentorjem, ki program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* uspešno uporabljajo za spodbujanje in motiviranje svojih učencev.