Delo s čustveno ranljivimi otroki

Delo s čustveno ranljivimi otroki in obvladovanje agresivnosti

V šolah se vse pogosteje srečujemo z otroki, ki so izredno destruktivni. Nekateri so agresivni, nestrpni ter nezmožni izražanja čustev in razreševanja konfliktov. Z devialnim vedenjem poskušajo skriti lastno čustveno ranljivost, s tem pa učitelje postavljajo pred težavno nalogo. Kako naj se učitelj sooči z otrokovim čustvenim kaosom, ko pa ima v učilnici še toliko drugih učencev?

Čustveno ranljiv otrok se lahko bori z občutki lastne neprimernosti, nemoči in obupa, posledično pa ga je strah tveganj. Zaradi tega je nesamostojen, učno neuspešen, izziva avtoritete in je nagnjen k tveganim vedenjem. Da bi učiteljem omogočili pridobitev veščin za učinkovito delo, zanje pripravljamo seminar s posebej prilagojenim pristopom za delo s čustveno ranljivimi otroki. Z njegovo pomočjo lahko učitelji pomembno vplivajo na svoje učence.

Na seminarju bomo razmišljali, kaj se dogaja v čustveno ranljivih otrocih in kako ravnati z njimi. Spoznali bomo, kaj stoji za zapisano diagnozo ‘otrok s posebnimi potrebami’ in kako organizirati delo širšega tima za delo z učenci in učenkami. Seznanili se bomo s sistemskim pristopom obravnave teh otrok in mladostnikov.

Seminar je tako namenjen spoznavanju in ozaveščanju vedenjsko težje vodljivih otrok.

Na seminarju boste spoznali:

  • Kdo je skupina čustveno ranljivih otrok in kako se čustvena ranljivost kaže skozi vedenje
  • Kako je primanjkljaj v občutku varnosti povezan s čustveno ranljivostjo
  • Razvijanje pozitivnega samovrednotenja in samozavesti
  • Razvoj osebne odgovornosti preko vodenja odraslih
  • Graditev odnosa med odraslim in otrokom
  • Graditev odnosa med odraslim in mladostnikom
  • Medvrstniški odnosi kot pomembna oblika pomoči čustveno ranljivim otrokom
  • Delo z agresijo (kako srečati agresijo)

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem učiteljem in strokovnim delavcem v šolah, ki bi radi spoznali in osvojili različne načine in pristope za lažje razumevanje, motiviranje, delo in vodenje čustveno ranljivih otrok.

Metode dela

Delo poteka v obliki predavanja, delo v paru ali skupini, delo z vprašalniki, diskusija in delo na primerih.

Predavateljica: Ksenja Kos, dipl.pedag. in prof.soc.