Nacionalne konference

Udeležba na nacionalnih konferencah

 • OBČUTEK LASTNE VREDNOSTI IN ZLORABA DROG: Cankarjev d., Ljubljana, 2000.
 • POZITIVNA SAMOPODOBA IN UČINKOVITI MEDSEBOJNI ODNOSI: Portorož, 2001 .
 • ŠTUDIJSKE SKUPINE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV, Zavod za šolstvo, 2002.
 • POSVET O ŠOLSKI IZKLJUČENOSTI, Unicef, Ljubljana, 2002.
 • MEDNARODNI POSVET O REVŠČINI IN SOCIALNI VKLJUČENOSTI OZ. IZKLJUČENOSTI: Urad RS za mladino RS, Portorož, april 2004.
 • PRIMARNA PREVENTIVA – KLJUČNA NALOGA LAS, LAS Grosuplje, september 2004.
 • ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA PRED IZZIVI EVROPSKE UNIJE, Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, Žalec, 19.-20.11.2004.
 • PRIHODNOST MLADINSKE POLITIKE, Urad za mladino, Čatež, november 2004.
 • STROKOVNI POSVET RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL, Portorož, oktober 2004, predstavitev primera dobre prakse na OŠ Beltinci, izbrani program v okviru programa Skriti zaklad, MŠZŠ.
 • STROKOVNI POSVET RAVNATELJEV SREDNJIH ŠOL, Portorož, november 2004, predstavitev primera dobre prakse na Gimnaziji Kočevje, izbrani program v okviru programa Skriti zaklad, MŠZŠ.
 • KONFERENCA O PRIMARNI PREVENTIVI, Ministrstvo za zdravje, Urad za droge, Poljče, 17.-18.12.2004.
 • USTVARJANJE VZPODBUDNEGA ŠOLSKEGA OKOLJA ZA PREPREČEVANJE NASILJA, Inštitut R.O.K in Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, Žalec, 15. april, 2005.