VODSTVO

Vsebine za ravnatelje

 

Šola, ki spodbuja učinkovitost in samospoštovanje posameznika, katere zaposleni delujejo na visoki stopnji zavedanja, samosprejemanja, odgovornosti, integritete in ciljno usmerjenega delovanja, je ustanova motiviranih posameznikov, ki omogočajo njen napredek in razvoj.

Kot ravnatelj imate ključno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega okolja, ki pri učiteljih spodbuja občutek lastne vrednosti, motiviranost, samoiniciativnost, zadovoljstvo nad poučevanjem in višjo raven delovanja.

V nasprotju s splošnim prepričanjem občutka lastne vrednosti ni moč razviti le s trepljanjem po rami in dajanjem komplimentov. Ravnatelj, ki želi podpirati razvoj občutka lastne vrednosti v kolektivu, mora biti v osnovi zgled vedenja, ki bi ga naj pri delu z učenci kazali učitelji. Raziskave kažejo, da občutek lastne vrednosti, tako pri otrocih, kot tudi pri odraslih, temelji na petih osnovnih prvinah: občutku varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti.

Dober vodja je nekdo, ki:

  • širi stopnjo zavedanja sodelavcev
  • izraža sprejemanje
  • spodbuja prevzemanje osebne odgovornosti
  • spodbuja izražanje in osebno uveljavljanje podrejenih
  • spodbuja ciljno usmerjeno delovanje
  • spodbuja delovanje z integriteto

V programu BASE* vam ponujamo naslednja znanja in orodja za uspešnejše vodenje:

 

Vljudno vabljeni, da se pridružite mreži šol, katerih zaposlenim je uporaba programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE*, ne le izboljšala avtonomijo na vzgojnem področju, temveč prispevala tudi h krepitvi telesnega in duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Odzivi izvajalcev in evalvacije (Ocena delovne klime v projektnih šolah – pdf) kažejo izjemno učinkovitost implementacije z usposabljanjem BASE* pridobljenih veščin v vzgojno izobraževalni proces. Pozitivni učinki se kažejo, ne le v izboljšanju razredne in šolske klime temveč tudi v izboljšanju odnosov v lokalni skupnosti.

Za dodatne informacije nam pišite, lahko pa se prijavite na naše NOVICE in pravočasno vas bomo obvestili o prihajajočih izobraževanjih.