Vsebine za učitelje 2

OBČUTEK LASTNE VREDNOSTI KOT NAČIN PREPREČEVANJA NESOCIALNEGA VEDENJA, 16-urni seminar, 1. del usposabljanja mentorjev programa BASE*

Namen seminarja je predstaviti vpliv negativne samopodobe in pomanjkanja občutka lastne vrednosti na ogroženost otrok in mladostnikov ter njihov vpliv na odklonilna vedenja vključno z zlorabo drog in alkohola, depresivnostjo, nasiljem in samomorilnostjo. Na seminarju bomo predstavili njegovo pomembno preventivno in kurativno vlogo pri odpravljanju perečih problemov današnjega časa ter odkrili načine za razvijanje občutka lastne vrednosti in krepitev pozitivnega samovrednotenja.


RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, 16-urni seminar, 2. del usposabljanja mentorjev programa BASE*

V drugem delu usposabljanja za mentorje bomo udeležencem predstavili teoretična izhodišča ter jih opremili s praktičnimi znanji in orodji za izvajanje programa.


DELO S ČUSTVENO RANLJIVIMI OTROKI, 8-urni seminar

Seminar je namenjen spoznavanju in osveščanju o značilnostih vedenjsko težje vodljivih otrok. K udeležbi vabimo učitelje in strokovne delavce v šolah, ki bi radi spoznali in osvojili različne načine in pristope za lažje razumevanje, motiviranje, delo in vodenje čustveno ranljivih otrok. Primeren je tudi za šolske kolektive.


KAKO POSTAVITI ZDRAVE MEJE IN OHRANITI SPOŠTLJIVE ODNOSE, 8-urni seminar 

Pogosto odrasli ne znamo postaviti meje med uveljavljanjem svojih pravic in upoštevanjem želja in pravic otrok ter mladostnikov, kar privede do nepotrebnih konfliktov. Namen tega seminarja je seznanitev s pravilnim postavljanje meja, kar vam bo omogočilo, da bodo vaši odnosi z drugimi bolj odprti, pristni in pošteni ter bodo doprinesli k medsebojnemu zaupanju in spoštovanju.


DOBRA SAMOPODOBA UČITELJA, 8-urni seminar

K zadovoljni in uspešni osebnosti spadajo zadovoljstvo s samim seboj, odločnost, samozavest, notranji mir, prepričanost vase in v svoje sposobnosti. Na delavnici boste izvedeli kako vse to doseči in ohranjati kljub negativnim odzivom okolja, neuspehih, visokih zahtevah, kritikah, ocenjevanju …


KAKO UČINKOVITO OBVLADATI STRES NA DELOVNEM MESTU UČITELJA, 8-urni seminar

Nezadovoljni mladostniki in njihovi starši ter vsakodnevno soočanje s konflikti, izčrpavajo in zmanjšujejo delovno vnemo. Na seminarju boste izvedeli kako prepoznavati vzroke, ki vam povzročajo stres, in spoznali učinkovite načine za obvladovanje stresnih situacij, tako da bo nadziranje stresa postal pomemben dejavnik vašega uspeha.


UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S STARŠI, 8-urni seminar

Komunikacija med učitelji, vzgojitelji in starši velikokrat ni tako uspešna, kot bi si želeli. Zato smo pripravili seminar kjer boste spoznali nekaj splošnih dejstev o komunikaciji in sodelovanju s starši, zlasti pa je seminar namenjen spoznavanju tehnik poslušanja in postavljanja vprašanj (s praktičnimi primeri in urjenjem v delavnicah).


INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, 8-urni seminar

Šolska zakonodaja določa, da ima vsak otrok ali mladostnik s posebnimi potrebami svoj individualiziran program, vsebina tega programa pa je zelo ohlapno in nejasno opredeljena. Namen tega seminarja je seznanitev s ključnimi elementi IP in ter usvojitev znanj za pripravo IP, ki bo uporaben, razumljiv, kratek in skladen z otrokovimi potrebami. Na seminarju boste dobili tudi odgovore na  ključni vprašanji: kaj poučevati in kako poučevati.


DOBRI ODNOSI – TEMELJ USPEŠNEGA SODELOVANJA, 8-urni seminar

Da bi bili v življenju zadovoljni, vsi potrebujemo veliko dobrih, ali vsaj nekaj zelo dobrih, tesnih odnosov z drugimi. Slabi medsebojni odnosi ali odsotnost povezanosti z ljudmi nam povzroča vrsto težav, saj ne moremo zadovoljevati svojih prirojenih potreb tako, kot bi si želeli. Seminar je namenjen predstavitvi vodenja in obvladovanja lastnega življenja ter dobrega povezovanja z drugimi ljudmi, v osebnih odnosih ali pri strokovnem delu.


TAKO KOT MISLIM, SE TUDI VEDEM, 8-urni seminar

Moteče vedenje otrok je pogosto posledica njihovih iracionalnih prepričanj. Na seminarju boste izvedeli kako spremembe prepričanj privedejo do sprememb v vedenju. Postopek imenujemo kognitivno restrukturiranje in je ena od metod kognitivne vedenjske terapije.