Kako postaviti zdrave meje in ohraniti spoštljive odnose

Kako postaviti zdrave meje in ohraniti spoštljive odnose

Pogosto odrasli ne znamo postaviti meje med uveljavljanjem svojih pravic in upoštevanjem želja in pravic otrok ter mladostnikov, kar privede do nepotrebnih konfliktov. Namen tega seminarja je seznanitev s pravilnim postavljanje meja, kar vam bo omogočilo, da bodo vaši odnosi z drugimi bolj odprti, pristni in pošteni ter bodo doprinesli k medsebojnemu zaupanju in spoštovanju.

Seminar temelji na teoretičnih izhodiščih ameriške strokovnjakinje dr. Jane Bluestein in odkriva, kako uporabiti načela zdravih meja v naših odnosih z drugimi: s svojim partnerjem, svojimi otroki, prijatelji ali sodelavci.

Vsebina

  • Dejavniki stresa in ovire v medsebojnih odnosih
  • Opredelitev lastnih stresnih dejavnikov
  • Različne oblike komuniciranja v medosebnih odnosih
  • Postavljanje meja kot strategija za reševanje konfliktov
  • Značilnosti dobrih meja
  • Primeri novih načinov razmišljanja, diskusija
  • Načrt dejavnosti

Ciljna skupina: ravnatelji, svetovalni delavci, učitelji, vzgojitelji, mentorji v drugih izobraževalnih organizacijah, vodje skupin za samopomoč, zdravstveni, socialni delavci in drugi.

Predavateljica: Ksenja Kos, dipl.pedag. in prof.soc.