Testi in analize

Testi in analize

Z namenom izpopolnjevanja in osebnega razvoja smo pripravili vrsto testov in analiz, ki vam bodo pomagali pri oceni vašega ali otrokovega občutka lastne vrednosti. Prav tako boste z vprašalnikom lahko ocenili delovno klimo in raven sodelovanja v kolektivih. Glede na rezultate vam bomo svetovali, kaj lahko naredite za izboljšanje osebne rasti, lažjega razumevanja otrokovih potreb ali izboljšanja sodelovanja in medsebojnih odnosov.


 

Ocena občutka lastne vrednosti

Občutek lastne vrednosti prispeva k večjemu zaupanju vase, k dobremu počutju, uspešnim medosebnim odnosom, večji učinkovitosti,… Prispeva k izkušnji zadovoljstva s sabo in s svojim življenjem.

Kakršenkoli je vaš občutek lastne vrednosti trenutno, vedno obstaja možnost, da ga lahko izboljšate, saj se vedno lahko počutite bolj varni, prepoznate več svojih notranjih vsebin, se zaveste, kdo ste in kaj si resnično želite.

Vprašalnik je hiter pregled področji, ki vplivajo na vaš občutek lastne vrednosti. Izpolnite vprašalnik in ugotovite, kakšen je vaš trenuten rezultat. Odgovore lahko uporabite za razvoj in napredek na področjih, ki so šibka.

Povezava do vprašalnika


 

Diagnostični seznam

Seznam navedenih vedenj lahko uporabite za to, da ugotovite, katere socialne oziroma čustvene potrebe vašega otroka najbrž niso zadovoljene. Če vaš otrok kaže tri ali več simptomov pod ‘potrebo po varnosti’, uporabite predloge za krepitev občutka varnosti, ki so navedeni v knjigi Kako vzgojiti srečnega otroka, preden se posvetite drugim področjem. Sicer pojdite dalje na področje identitete in tako dalje, na naslednja področja.

 

Brezplačen prenos pdf-ja diagnostični seznam.

 

Please provide your name and email address for your free download.

 


 

Analiza mladostnikovega samovrednotenja

(pdf opis)

Analiza mladostnikovega samovrenotenja – AMS se uporablja od četrtega razreda osnovne šole do četrtega letnika srednje šole. Namenjena je merjenju samovrednotenja otrok in mladostnikov na področju učenja.

Z AMS lahko učitelji ali starši:

 • ugotovijo raven otrokovega samovrednotenja na področju učenja
 • prepoznajo šibke in močne točke v posameznih podskupinah samovrednotenja
 • ocenijo individualne čustvene in socialne potrebe otroka
 • uporabijo dejavnosti za razvijanje pozitivnega samovrednotenja na področju čustvene in motivacijske rasti
 • razvrstijo učence oz. dijake v skupine, glede na posameznikove potrebe po razvijanju občutka lastne vrednosti
 • ocenijo šolske programe, ki so namenjeni izboljšanju odnosa in pozitivnega samovrednotenja učencev in dijakov
 • prepoznajo ranljive posameznike, ki imajo nizek občutek lastne vrednosti na področju učenja
 • spodbudijo razgovor s starši oz. učitelji o motivacijskih vidikih samovrednotenja učencev in dijakov

Za naročilo vprašalnika, kliknite TUKAJ


 

Ocena delovne klime v kolektivu

Ocena delovne klime v kolektivu je standardizirana metoda, katere namen je ocena vedenja zaposlenih in njihovega medsebojnega sodelovanja ter določitev stopnje, do katere zaposleni na določeni šoli dosegajo normative visoko učinkovitih šol. Omenjena metoda vodstvu šole in zaposlenim ponuja posebne načine za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in dosego učinkovitejšega poučevanja. Posamezni sklopi so bili izbrani tekom raziskave, ocenjeni pa so v primerjavi s šolami, ki jih je skupina vladnih strokovnjakov ocenila kot visoko učinkovite izobraževalne ustanove.

Uporaba Ocene delovne klime v kolektivu

 • Rezultati izražajo splošno oceno učinkovitosti šole in splošno stopnjo samovrednotenja med zaposlenimi.
 • Rezultate je moč primerjati z rezultati, ki so jih dosegle druge primerljive šole, ali pa s standardi, ki določajo visoko učinkovitost šol.
 • Raziskava samovrednotenja zaposlenih je lahko pomembno orodje za določitev ciljev šole, ali področij, na katere naj se šola osredotoči tekom šolskega leta.
 • Metodo je moč uporabiti kot pred test na začetku šolskega leta, ponovi pa se jo lahko na zaključku leta, s čimer lahko ugotovimo, če je v tem obdobju prišlo do pomembnih sprememb.
 • Raziskava samovrednotenja zaposlenih je lahko uporabno orodje pri zavedanju zaposlenih o faktorjih, ki prispevajo k visoko učinkoviti šoli.

Z osredotočanjem na izboljšanje posameznih področij iz raziskave, lahko zaposleni na šoli uvedejo pomembne spremembe pri opravljanju lastnega dela in zvišajo stopnjo, do katere so pripravljeni izboljšati svojo lastno učinkovitost.

Naroči svetovanje

 

Individualno svetovanje in mentoriranje

Naši izkušeni mentorji in svetovalci vam lahko priskočijo na pomoč v telefonskem razgovoru ali osebnem srečanju, kadarkoli boste imeli vprašanja in pomisleke, ali pa boste želeli težave rešiti v zasebnem razgovoru in strokovni obravnavi.

 

Naroči svetovanje