Odzivi udeležencev

Mnenja mentorjev programa

 

»Priročnik Roberta Reasonerja bi moral uporabljati vsakdo, ki dela z mladimi. Zase vem, da bo odslej moj nepogrešljivi spremljevalec. Tako sistematičnega in uporabnega gradiva, ki pomaga pri oblikovanju vsestranske osebnosti posameznikov in dobrih kolektivov, še nisem poznala.«

Neva Osterman, OŠ Ledina, Ljubljana


 

 »To je program, ki mi bo s svojo sistematičnostjo, praktičnostjo in prilagodljivostjo v oporo pri delu z otroki in mladostniki. Natančneje pri ustvarjanju pogojev za razvijanje občutkov, ki v samem vzgojno-izobraževalnem procesu niso natančno opredeljeni, predstavljajo pa podlago za lažje, ustvarjalnejše in učinkovitejše učenje.«

Romana Ferlič, OŠ Vič, Ljubljana


 

 »Nad vašim programom sem navdušena, saj se na sistematičen in strokovno dognan način loteva tako občutljive teme, kot je občutek lastne vrednosti. Program je razširil in poglobil moje strokovno znanje, vaje so zabavne, zanimive in sistematično urejene. Menim, da na tak način lahko pozitivno vplivamo na učence, na njihove medsebojne odnose, razvijamo njihovo čustveno inteligenco in najpomembneje, vplivamo na občutek lastne vrednosti, kar je verjetno najboljša popotnica otrokom za nadaljnje življenje.«

Maja Obid, OŠ Dušana Muniha, Most na Soči


 

 »Učitelji so premalo seznanjeni in veliko jih ne pozna tega programa, zato bi bilo dobro organizirati več izobraževanj za celotne učiteljske zbore, še posebej za vodstvene delavce. Program bi bilo zelo dobro vključiti že v sam proces študijskega izobraževanja bodočih pedagoških delavcev.«

Helena Ocvirk, OŠ Olge Meglič, Ptuj


 

»Opazna je sprememba v odnosu do sošolcev, ki so bili v začetku leta bolj izolirani in nesprejeti. Povečala se je povezanost ostalega oddelka.«

Katarina Merjasec, OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana


 

 »Program nam omogoča sproščene odnose, zaupanje, dobim veliko povratnih informacij, kar mi omogoča lažje delo v razredu.«

Petra Florjančič, OŠ Sostro, Ljubljana


 

 »Zopet sem dobila potrdilo, da sem se odločila za pravo stvar. Spontani glasen aplavz vsakemu sošolcu posebej ob podelitvi priznanj za odkrivanje sebe, ki sem jih podelila na našem zadnjem srečanju, je bil dokaz, kako zelo so ponosni na svoj in trud vseh sošolcev.«

Natalija Panič, OŠ Sostro, Ljubljana


 

»Čeprav sem večkrat tekom svoje kariere že naletela na različne treninge socialnih veščin in delavnic za medosebne odnose, pa še nisem naletela na program, ki je procesno usmerjen, sistematičen, učinki programa pa so merljivi. Dela z učenci po zastavljenem programu se že veselim. Zaradi tega sem se sama odločila za izobraževanje v sklopu RPSM, saj sistematično nudi delavnice, ki naj bi izboljšale ne le posameznikovo samopodobo in občutek vrednosti, ampak naj bi posledično pozitivno vplivale na razredno klimo v smislu izboljšanja medsebojnih odnosov, preko razvijanja občutka pripadnosti razredu.«

Maruša Majhen, OŠ Vič, Ljubljana


 

»Menim, da je program pozitivnega samovrednotenja potreben in uspešen, kar še posebej opažam pri mojih učencih; torej deset, enajstletnikih. V tem obdobju se učenci še posebej začno zavedati sebe, svoje vrednosti in tudi odgovornosti.«

Mirjana Rumin, OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper


 

»Najprej je mojo pozornost pritegnil seminar oz. Posvet z naslovom Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnega vedenja, nato sem nadaljevala z raziskovanjem tega področja na seminarju Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov, in ugotovila, da je to to.

To je program, ki mi bo s svojo sistematičnostjo, praktičnostjo in prilagodljivostjo v oporo pri delu z otroki in mladostniki. Natančneje pri ustvarjanju pogojev za razvijanje občutkov, ki v samem vzgojno-izobraževalnem procesu niso natančno opredeljeni, predstavljajo pa podlago za lažje, ustvarjalnejše in učinkovitejše učenje.

Hkrati, pa je ta program prispeval tudi k razvijanju mojega zavedanja o razvojnem zaporedju, po katerem se odvija razvoj občutka lastne vrednosti pri posamezniku, v različnih situacijah, kar mi je pomagalo najti odgovore tudi na osebna vprašanja, ki se navezujejo na moje odzivanje in delovanje v različnih vsakodnevnih situacijah.

Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali k širjenju idej in dejavnosti tega programa v Sloveniji.«

Romana Ferlič, OŠ Vič, Ljubljana


 

»Učenci, pa tudi sama, uživamo pri takem delu, saj odkrivamo vedno kaj novega, spoznamo sogovornike, njihove navade, karakter. Učenci so me že spraševali v tem šolskem letu, če bomo nadaljevali s tem programom, kar pa je motivacija za vse nas.«

Tanja Končan, OŠ Miška Kranjca, Ljubljana


 

 »Program vsebinsko prinaša veliko možnosti, tako za individualno koz za skupinsko delo. Redko ga je potrebno prilagajati razvojnim značilnostim otrok.«

Diana Šumenjak, OŠ Janka Kresnika Brdo


 

 »Vsebine so za učence zelo privlačne, zato zelo aktivno sodelujejo. Zelo so »odprti« za razgovor. Z delom so zadovoljni tudi starši, saj preko izdelanih plakatov spremljajo delo učencev.«

Danica Juvan


 

 »S to skupino učencev sem delala tri leta in bili so zelo motivirani za delo. Naučili so se razmišljati in pogovarjati o določenem vedenju, sprejemati drugačnost, živeti z njo. Na glas pred celim razredom so izražali svoje nestrinjanje z dejanji sošolcev in se naučili kritiko tudi sprejemati….Začeli so spoznavati kaj je to empatija – velikokrat sem bila presenečena, kako dobro so se vživeli v vlogo kakšnega učenca, da bi bolje razumeli njegova dejanja. Vsi so radi prihajali v šolo, kar pomeni, da so se počutili varno in sprejeto. Zadovoljni so bili tudi starši in imeli smo se res lepo.«

Tanja Krevs


 

 »Projekt se mi zdi kvaliteten, ker tudi sama kot učiteljica, veliko pridobivam, prek vodenja delavnic, na osebnostni rasti. Poglabljam razmišljanja, spreminjam poglede na svet, na medsebojne odnose.«

Valentina Žgavec