Zdrava samopodoba učitelja

DOBRA SAMOPODOBA UČITELJA, 8-urni seminar

K zadovoljni in uspešni osebnosti spadajo zadovoljstvo s samim seboj, odločnost, samozavest, notranji mir, prepričanost vase in v svoje sposobnosti. Na delavnici boste izvedeli kako vse to doseči in ohranjati kljub negativnim odzivom okolja, neuspehih, visokih zahtevah, kritikah, ocenjevanju …

Prepričanje, ki ga imamo o sebi v veliki meri določa, kakšni bodo naši odnosi z drugimi, ali bomo pri svojem delu uspešni in kaj bomo v življenju dosegli. Največ, kar lahko storimo za svoj uspeh je, da spoznamo sebe in se naučimo pravilno vrednotiti to, kar smo. Delavnica nam bo z nasveti in vajami pomagala krepiti pozitivno samopodobo in ohranjati samospoštovanje.

Vsebina

  • Razumevanje samopodobe
  • Zakaj je samopodoba pomembna – izsledki raziskav
  • Zakaj se ljudje premalo cenijo
  • Značilnosti ljudi z dobro samopodobo
  • Tipi vedenja, ki izdajajo negativno samopodobo
  • Vprašalnik za samooceno
  • Koraki za spreminjanje samopodobe
  • Izgradnja pozitivne prihodnosti
  • Posodobitev življenjskih prepričanj

Predavateljica: Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.pedag.