Tako kot mislim, se tudi vedem

TAKO KOT MISLIM, SE TUDI VEDEM, 8-urni seminar

Moteče vedenje otrok je pogosto posledica njihovih iracionalnih prepričanj. Na seminarju boste izvedeli kako spremembe prepričanj privedejo do sprememb v vedenju. Postopek imenujemo kognitivno restrukturiranje in je ena od metod kognitivne vedenjske terapije.

Iracionalna prepričanja imajo tako otroci kot odrasli, v obeh primerih pa vplivajo na vedenje.

Nekaj iracionalnih prepričanj učiteljev:

 • Strokovnost na šoli je vsako leto slabša.
 • Vse več učencev je vedenjsko motenih.
 • Na fakulteti učijo same neuporabne in zastarele stvari.
 • Staršem se ne da ničesar dopovedati.
 • Strokovnjaki na Zavodu za šolstvo nič ne delajo.
 • Današnje mladine nič ne zanima.
 • Vsako leto moram spustiti svoje kriterije, ker so učenci vedno slabši.

Nekaj iracionalnih prepričanj učencev:

 • Mojim sošolcem gre vse z lahkoto.
 • Vedno sem vsega jaz kriv.
 • Vsi učitelji me imajo ‘na piki’.
 • Starši in učitelji od mene zahtevajo nemogoče stvari.
 • Nihče me ne posluša, vsi težijo.
 • V šoli se učimo same nezanimive in brezvezne stvari.
 • Čeprav se učim, mi nič ne uspe, ker imam slab spomin.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen strokovnim delavcem VIZ in drugim, ki želijo pridobiti znanja s področja učinkovitega spreminjanja motečega vedenja učencev.

Predavateljica: dr. Branka D. Jurišić