Dobri odnosi – temelj uspešnega sodelovanja

DOBRI ODNOSI – TEMELJ USPEŠNEGA SODELOVANJA, 8-urni seminar

Da bi bili v življenju zadovoljni, vsi potrebujemo veliko dobrih, ali vsaj nekaj zelo dobrih, tesnih odnosov z drugimi. Slabi medsebojni odnosi ali odsotnost povezanosti z ljudmi nam povzroča vrsto težav, saj ne moremo zadovoljevati svojih prirojenih potreb tako, kot bi si želeli. Seminar je namenjen predstavitvi vodenja in obvladovanja lastnega življenja ter dobrega povezovanja z drugimi ljudmi, v osebnih odnosih ali pri strokovnem delu.

Za razvijanje dobrih odnosov med ljudmi je poznavanje teorije izbire izjemno dobrodošlo. Teorija izbire, ki ima svoj izvor v delu dr. Williama Glasserja, razume vsako naše vedenje kot izbiro – v tistem trenutku za nas najboljšo, ki smo jo našli, da bi potešili eno ali več svojih potreb. Če tako razmišljamo lažje razumemo lastno, pa tudi zavestno ali nezavedno izbiro nekega vedenja s strani drugih ljudi.

S kakšnimi vsebinami se boste seznanili:

  • Uvod v teorijo izbire
  • Teorija izbire – drugačen zorni kot gledanja (psihologija zunanje kontrole, 7 uničujočih vedenj, prepričanja
  • Katere temeljne potrebe se trudimo zadovoljiti v naših odnosih z drugimi
  • Svet kakovosti (album slik, zemljevidi in filtri)
  • Celostno vedenje (tri vrste vedenj)
  • Odnosi (dober in slab odnos, 7 povezovalnih navad)
  • Koraki za samovodenje in vodenje
  • 10 aksiomov TI

Ciljna skupina: program je namenjen strokovnim delavcem in drugim.

Predavateljica: Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.pedag.