Vodstvo

Ravnateljeva vloga pri razvijanju občutka lastne vrednosti v kolektivu

 

Šola, ki spodbuja učinkovitost in samospoštovanje posameznika, katere zaposleni delujejo na visoki stopnji zavedanja, samosprejemanja, odgovornosti, integritete in ciljno usmerjenega delovanja, je ustanova motiviranih posameznikov, ki omogočajo njen napredek in razvoj.

Kot ravnatelj imate ključno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega okolja, ki pri učiteljih spodbuja občutek lastne vrednosti, motiviranost, samoiniciativnost, zadovoljstvo nad poučevanjem in višjo raven delovanja.

V nasprotju s splošnim prepričanjem občutka lastne vrednosti ni moč razviti le s trepljanjem po rami in dajanjem komplimentov. Ravnatelj, ki želi podpirati razvoj občutka lastne vrednosti v kolektivu, naj bi bil zgled vedenja, ki naj bi ga pri delu z učenci kazali učitelji. Raziskave kažejo, da občutek lastne vrednosti, tako pri otrocih, kot tudi pri odraslih, temelji na petih osnovnih prvinah: občutku varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti. Šole, ki so bile vključene v projekt, so zabeležile znantno izboljšanje delovne klime in odnosov med zaposlenimi (več v prilogi pdf: Ocena delovne klime v projektnih šolah).

 

Dober vodja je nekdo, ki:

  • širi stopnjo zavedanja sodelavcev
  • izraža sprejemanje
  • spodbuja prevzemanje osebne odgovornosti
  • spodbuja izražanje in osebno uveljavljanje podrejenih
  • Spodbuja ciljno usmerjeno delovanje.
  • spodbuja delovanje z integriteto

 

V programu BASE* vam ponujamo naslednja znanja in orodja za uspešnejše vodenje:

 

Za dodatne informacije nam pišite, lahko pa se prijavite na NOVICE in pravočasno vas bomo obvestili o prihajajočih izobraževanjih.