Zakaj bi se usposobili za mentorja

Zakaj bi se usposobili za mentorja BASE*

 

Navajamo nekaj mnenj mentorjev / izvajalcev programa: 

 • »Priročnik Roberta W. Reasonerja bi moral uporabljati vsakdo, ki dela z mladimi. Tako sistematičnega in uporabnega gradiva, ki pomaga pri oblikovanju vsestranske osebnosti posameznikov in dobrih kolektivov, še nisem poznala.
 • »Seveda sem mnoga podobna gradiva in orodja uporabljala tudi v preteklosti, zagotovo pa niso bila tako celovita in domišljena.«
 • »Program je razširil in poglobil je moje strokovno znanje. Pri otrocih in mladostnikih lažje odkrivam njihove primarne osebnostne primanjkljaje in jim uspešno pomagam.«
 • »Program je primeren tudi za učence, ki nimajo težav.«
 • »Vaje v programu so sistematično in tematsko izredno dobro klasificirane, način dela in vaje so za učence zanimive in privlačne.«
 • »Program omogoča, da lahko vzgojim mlade ljudi v vsestranske, zrele osebnosti, z jasnimi stališči in visokimi duhovnimi ter družbenimi vrednotami.«
 • »Vaje so zelo primerne za razredne ure.«
 • »Učitelji so premalo seznanjeni in veliko jih ne pozna tega programa, zato bi bilo dobro organizirati več izobraževanj za celotne učiteljske zbore, še posebej za vodstvene delavce.«
 • »Program bi bilo zelo dobro vključiti že v sam proces študijskega izobraževanja bodočih pedagoških delavcev.«
 • »Poleg redkih resnično uporabnih priročnikov na trgu sem prav tukaj dobil številne koristne nasvete. Še posebej pa se mi zdi praktično gradivo, ki zapolnjuje veliko praznino na področju dela z učenci.«
 • »V programu vidim priložnost, da učence poskušam odvrniti od neprimernih dejanj. Dobra stran programa je tudi njegova skladnost z učnim načrtom.«
 • »Gradivo je sistematično urejeno in v celoti premišljeno. Na začetku in po zaključku izvajanja programa se izvede test AMS. Koristna so sprotna pojasnila ob vsaki vaji, dragoceni so tudi vprašalniki za učitelje, da lahko spoti evalviramo svoje delo in se vedno znova spomnimo pomembnih postavk programa.«
 • »Izobraževanje v programu po metodi Reasonerja bi bila rešitev za marsikaterega učitelja, šolo in posledično mladostnika, ki kliče po našem razumevanju in pomoči. Potem bi se izboljševalo tudi vse ostalo zaradi česar hodimo v šolo, motiviranost, ustvarjalnost, uspešnost, pa tudi zdravje, dobro počutje in ugled v družbi.«
 • »Menim, da je program primeren za različne starostne skupine po celotni vertikali osnovne šole, pomaga natančno definirati izvor težav in njihovo reševanje. Smiselno in potrebno bi bilo program začeti izvajati čim bolj zgodaj, najbolje kar ob začetku šolanja. Sem mnenja, da bi morale biti vsebine tega programa vključene v redni program osnovnošolskega izobraževanja. Vsi otroci bi morali biti deležni teh vsebin – kot preventivne dejavnosti in kot dejavnosti za reševanje vzgojne problematike v oddelkih.«
 • »Navdušena sem nad dejstvom, da je gradivo uporabno tako za delo s skupino kot s posameznikom, za delo na različnih področjih osebnostnega razvoja, predvsem za »reševanje« različne problematike (odnosi, motivacija, samopodoba, čustvene in vedenjske motnje, nadarjeni,…) ter tudi za preventivno delo. V učnem načrtu bi moral imeti vsak razred predvideno določeno število ur namenjeno preventivnim programom za osebnostni razvoj.«