travica

Usposabljanje za mentorje programa BASE*

Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki in mladostniki. Program BASE* je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k…

Read More

bee

Projekt MZ Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok

V letih 2015/2016 bo Inštitut za razvijanje osebne kakovosti izvajal projekt RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK v slovenskih osnovnih šolah. Projekt poteka v sodelovanju in ob podpori Ministrstva za zdravje (javni razpis za varovanje in krepitev zdravja za leti 2015/16, področje Promocija in preventiva na področju duševnega zdravja pri otrocih) ter Urada za preprečevanje zasvojenosti, MO Ljubljana. Več…

Read More