Individualizirani programi za otroke s posebnimi potrebami

Učitelji in vzgojitelji so pogosto soočeni s sporočanjem marsikatere neželene novice staršem – bodisi, ko so ti v procesu spoznavanja, da ima njihov otrok posebne potrebe ali pa, ko starši poskušajo življenje družine prilagoditi posebnim potrebam svojega otroka.

Vsi, tako starši kot strokovnjaki pa pogosto soglašajo, da se ne znajdejo v papirologiji in tako nimajo odgovorov na ključna vprašanja: kaj poučevati in kako poučevati. Zagotovo si vsi želijo, da bi bil IP uporaben, razumljiv, kratek in skladen z otrokovimi potrebami.

Na ta vprašanja boste lahko dobili odgovore na seminarju dr. Branke JurišićIndividualizirani programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.